OBCE JINAK - Pomáháme malým a středním obcím a městům najít nejvhodnějšího dodavatele

Co děláme

Pomáháme malým a středním obcím a městům najít nejvhodnějšího dodavatele

Proč Obce jinak?

Převezmeme za vás povinnosti ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

Garance vysoké odbornosti komoditní, projektové i právní.

Obce a města mají právo veta, schvalují a podepisují.

Spolupráce s vedením obcí a měst na jednání příslušných orgánů.

Jsme experti na organizaci výběrových řízení všech typů VZ.

V čem jsme opravdu dobří?

Bez obav nechte celou agendu veřejné zakázky na nás!

  • analyzujeme smlouvy se stávajícím dodavatelem
  • navrhneme nové podmínky a snížení nákladu dodávek komodit
  • vytvoříme harmonogram výpovědí stávajících dodavatelů
  • zpracujeme kompletní zadávací dokumentaciv souladu se ZZVZ vč. všech příloh nutných k realizaci předmětu veřejné zakázky
  • zrealizujeme všechny potřebné úkony zadávacího řízení, vč. zveřejnění všech dokumentů a oznámení
  • připravíme všechny povinné protokoly
  • poskytneme součinnost při práci s profilem zadavatele
  • uspořádáme elektronickou aukci
  • vyhodnotíme zadávací řízení, předložíme k podpisu zkontrolovanou finální smlouvu s vybraným dodavatelem
  • zpracujeme kompletní dokumentaci celého zadávacího řízení a předáme všechny informace související s povinnostmi uveřejnění

Ale tady naše podpora nekončí!

My přebíráme kompletní odpovědnost za realizaci veřejné zakázky, vy schvalujete a podepisujete smlouvu. Tam, kde je to možné, tj. nemění se významně rozsah služeb, je naše odměna podíl na dosažené úspoře a její výše je smluvně omezena nastavenou maximální výší. Po celou dobu za vás řešíme všechny zákonné náležitosti a v případe potřeby vás také budeme právně zastupovat.

Už jste slyšeli o sdružování?

U rozpočtových organizací (v rámci jednoho nebo i více měst) navrhneme vhodné sdružení v elektronických aukcích nákupů energií nebo odpadů, vč. přípravy Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů.

Sdružování nákupů