Dvojnásobné zdražení poplatků za svoz odpadů v městě Plzni

V současné době řeší město Plzeň zdražení svozu odpadů pro občany o 100%. Ze současných 101 Kč/osobu a rok na 222 Kč/os*rok. Jen pro informaci i po zdražení bude město doplácet na OH cca 50 %, celorepublikový průměr doplatků je ovšem stále mnohem nižší a to cca 21 %. Tento procentický nepoměr ještě podtrhuje rozdíl mezi navrhovanou výší poplatku a průměrnými náklady na SKO v Plzeňském kraji tj. 465 Kč/os v roce 2018. Pomineme-li politickou rovinu, potvrzuje situace v Plzni postupy, které prosazujeme v našich strategiích odpadového hospodářství, jež zpracováváme pro obce, města, případně jejich sdružení. Naše strategie se mimo jiné věnují kvalitě služeb a technické vybavenosti; transparentnosti a možnostem uplatňovat kontrolní mechanismy; poplatkové povinnosti a nastavení obecně závazných vyhlášek, ve kterých vidíme značný potenciál pro optimalizaci; nastavení motivačních systémů pro občany a jejich efektivitě; celkové nákladovosti a ekonomičnosti a dlouhodobé udržitelnosti systému. Obce a města velice často zavádí různé systémy sběru odpadů a s tím spojených aktivit a poplatků a následně čekají, jak bez např. analýzy rizik nový systém uspěje. Jednotlivá řešení jsou často nesystémová, a i když vyřeší jednu část OH, tak paradoxně často oslabí jinou. Velice často je s tímto spojen také neúměrný nárůst nákladů. Cílem našich strategií je mít celé OH pod kontrolou, mít možnost řídit kvalitu služeb, obecní rozpočty, motivovanost občanů k dodržování nastaveného systému a připravit obce a města na změny. Nebudou-li mít obce smysluplné a komplexní strategie s nastavenými kontrolními mechanismy, nebudou schopny reagovat včas, což povede k výraznému navýšení nákladů. V Plzni dochází ke zvýšení poplatků nejen díky politickým rozhodnutím z minulosti, ale právě i díky některým opatřením, která se dala předvídat, ale nebyla zřejmě řešena komplexně. Plzeňany a ne jenom je, pravděpodobně čeká v blízké budoucnosti další nárůst poplatků díky nárůstu cen za likvidaci komunálních odpadů.

Zdroj: www.idnes.czwww.cistaplzen.cz