Reference

Zobrazeny reference pro Jihočeský kraj  (Zrušit filtr)

Město Vyšší Brod

Odpady
Rok realizace: 2018

Město Vyšší Brod
Jihočeský kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Pro město jsme zpracovávali analýzu a koncepci v odpadovém hospodářství. Cílem koncepce bylo navrhnout kroky a opatření k dosažení kvalitativního a kvantitativního zlepšení třídění odpadů obyvatel města a zapojení podnikatelů do systému OH města.