Město Přeštice – Strategie odpadového hospodářství a zadávací dokumentace

Městu Přeštice jsme zpracovávali strategii odpadového hospodářství a dále zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku.