Reference

Zobrazeny reference z roku 2018  (Zrušit filtr)

Město Zákupy – výběr dodavatele zemního plynu

Zemní plyn
Rok realizace: 2018

Město Zákupy – výběr dodavatele zemního plynu
Liberecký kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Organizovali jsme pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele zemního plynu na rok 2019. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

Město Zákupy – výběr dodavatele elektrické energie

Elektrická energie
Rok realizace: 2018

Město Zákupy – výběr dodavatele elektrické energie
Liberecký kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Organizovali jsme pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektrické energie na rok 2019. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

Vybrané obce Svazku obcí Hudlicka a obec Roztoky u Křivoklátu – strategie odpadového hospodářství

Odpady
Rok realizace: 2018

Vybrané obce Svazku obcí Hudlicka a obec Roztoky u Křivoklátu – strategie odpadového hospodářství
Středočeský kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Části obcí svazku Hudlicka a obci Roztoky jsme zpracovali strategii odpadového hospodářství, která by měla vést k zadání veřejné zakázky.

Město Přeštice – Strategie odpadového hospodářství a zadávací dokumentace

Odpady
Rok realizace: 2018

Město Přeštice – Strategie odpadového hospodářství a zadávací dokumentace
Plzeňský kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Městu Přeštice jsme zpracovávali strategii odpadového hospodářství a dále zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Veřejná zakázka proběhla v pořádku a byla podána nabídka.

Město Vyšší Brod

Odpady
Rok realizace: 2018

Město Vyšší Brod
Jihočeský kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Pro město jsme zpracovávali analýzu a koncepci v odpadovém hospodářství. Cílem koncepce bylo navrhnout kroky a opatření k dosažení kvalitativního a kvantitativního zlepšení třídění odpadů obyvatel města a zapojení podnikatelů do systému OH města.

Sdružení 13. obcí z Dobrovolného svazku obcí Region Jih

Odpady
Rok realizace: 2018

Sdružení 13. obcí z Dobrovolného svazku obcí Region Jih
Středočeský kraj

Ušetřeno: 0 tis. Kč, tj. 0 %

Webové stránky obce

Cílem bylo optimalizovat pomocí koncepce v oblasti odpadového hospodářství nastavení nové kvality služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající optimalizaci smluvních vztahů sdružení obcí s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele (veřejná zakázka). Součástí nové koncepce bylo například i zavedení adresného vážení odpadů, čímž dostane obec pod kontrolu produkci odpadu a tím i lepší kontrolu obecního rozpočtu. Bude tak lépe připraveno na změny, které se v odpadovém hospodářství připravují (výrazné omezení skládkování odpadů, nový zákon o odpadech atd…).