balloon

ODPADY

STRATEGIE OBČANÉ

Proč mít strategii pro občany?

Co ve strategii řešíme

1. Analytická část vycházející ze současného stavu OH klienta:
1.1. analýza současného třídícího/sběrného systému OH klienta
1.2. vyhodnocení současné kvality služeb, technické vybavenosti
(zejména sběrné sítě) a produkce odpadů
1.3. posouzení transparentnosti a možnosti uplatňovat kontrolní
mechanismy


2. Dotazníkové šetření a informační kampaň – jednorázové i pravidelné:
2.1. zpracování, realizace a vyhodnocení online dotazníkového šetření
2.2. zpracování, realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření
papírovou formou


3. Strategické návrhy pro práci s obyvateli:
3.1. korekce sběrné sítě
3.2. poplatkové povinnosti a nastavení obecně závazných vyhlášek
3.3. nastavení permanentní informační kampaně
3.4. nastavení dlouhodobých/krátkodobých motivačních programů