balloon

ODPADY

STRATEGIE PODNIKATELÉ

Proč mít strategii pro podnikatele?

Co strategie pro podnikatele řeší?

1. Zhodnocení stávajícího systému z hlediska možnosti zapojení podnikatelů do systému OH obce.
2. Návrh komunikační kampaně.
3. Vyhodnocení výsledků kampaně.
4. Strategické návrhy řešení;
4.1. návrhy opatření a postupů
4.2. ekonomické dopady do obecního/městského rozpočtu
4.3. návrhy smluv mezi obcí a podnikateli
4.4. management smluv