Dvojnásobné zdražení poplatků za svoz odpadů v městě Plzni

V současné době řeší město Plzeň zdražení svozu odpadů pro občany o 100%. Ze současných 101 Kč/osobu a rok na 222 Kč/os*rok. Jen pro informaci i po zdražení bude město doplácet na OH cca 50 %, celorepublikový průměr doplatků je ovšem stále mnohem nižší a to cca 21 %. Tento procentický nepoměr ještě podtrhuje rozdíl mezi navrhovanou výší poplatku a průměrnými náklady na SKO v Plzeňském kraji tj. 465 Kč/os… více

Celý článek