BLOG

Pomáháme obcím s odstraněním “datové” sleposti v odpadovém hospodářství.

18.3.2023 /

V obci Řevničov jsme rovněž realizovali kontrolní adresné vážení všech nádob na směsný komunální odpad, které byly občany přistaveny k výsypu. Cílem bylo zjistit, reálný počet vystavených nádob, reálnou váhu odpadu v těchto nádobách, vizuální kontrola nádob, zda jsou poškozené, jejich míra naplnění a zevrubná kontrola obsahu. Výsledky zpracujeme do dokumentu, kterému říkáme mikroanalýza. Obec tak zjistí během […]