BLOG

Třídění,;odpad;separovaný odpad;Češi

Obcejinak: Češi třídí zbytečně hodně, draze a bez efektivního výsledku. Přechod ke kvalitě by zlevnil poplatky i o 25 procent.

15.9.2020 / Tiskové zprávy

Česká republika je sice na prvních příčkách třídění odpadu – kvalita ale řádně pokulhává. Selhává ve zpětné využitelnosti. Kvalita vytříděného odpadu v barevných kontejnerech pro papír, plasty a sklo nebývá příliš dobrá. Svezený materiál z kontejnerů se proto musí ještě dotřiďovat na speciálních linkách, a i přesto je celková finální využitelnost jen 30% až 70% podle druhu odpadu.