BLOG

Obce postrádají specialistu na odpady. Proto jsme vytvořili sdíleného odpadového manažera

23.11.2020 / Odpady

Obcím často chybí odborník, který by jim pomáhal řídit a kontrolovat, jak nakládají s odpady. Díky tomu jim náklady na jejich svoz a zpracování stále rostou. A co hůř, příjmy budou díky nižším daním z příjmů ještě klesat. Nedostatečná kontrola faktur, výkazů nebo paušální platby za svoz odpadu bez ohledu na to, kolik ho skutečně je. To jsou jen některé […]