BLOG

Polovina států nesplní Evropské cíle

28.6.2020 / Odpadové hospodářství

S akčními plány na nejrůznější téma se v poslední době roztrhl pytel. Výjimkou tak není ani oblast odpadového hospodářství. Jedním z nich je i akční plán s názvem Čistší a konkurenceschopnější Evropa. V něm se s odkazem na starší zdroje rovněž připíná závazek států do konce roku 2020 recyklovat alespoň 50 % komunálního odpadu*. Přerod na cirkulární ekonomiku by mělo vést ke vzniku asi 700 000 nových pracovních míst a mělo by zvednout HDP do roku 2030 asi o 0,5 %.