OBCE JINAK - Pomáháme malým a středním obcím a městům najít nejvhodnějšího dodavatele

ODPADY

balloon balloon balloon

VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

balloon balloon balloon

ENERGIE

balloon balloon balloon

DOTACE

balloon balloon balloon

Proč jsme nepostradatelným
PARTNEREM?

  • Nové a lepší smluvní podmínky pro obce a města, akceptovatelné pro dodavatele;
  • Realizovatelná a efektivně využitelná řešení díky důsledné a pečlivé analýze;
  • Podpora meziobecní spolupráce a sdružování;
  • Dlouhodobě sledované unikátní informace, benchmarky a know-how;
  • Koordinační, administrativní, právní a odborný servis.

Už jste slyšeli o sdružování?

U rozpočtových organizací (v rámci jednoho nebo i více měst) navrhneme vhodné sdružení v elektronických aukcích nákupů energií nebo odpadů, vč. přípravy Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů.

Příklady účelového sdružení

Mikroregion a okolní spřátelená města/obce
Smlouva o společném zadávání


Sdružování nákupů


Pro energie není podstatný vliv regionu, mohou být tedy jakékoliv obce, jejichž celková síla posiluje poptávku. Naopak pro odpady je nutný region, kde jsou obce celkově blízko sebe, aby byla optimální svozová vzdálenost.