Cena papíru klesá, náklady obcím rostou

20.6.2020 / Odpadové hospodářství

Jestliže papírny získají čistý papír bez příměsí ke zpracování, je jeho opětovné využití velice efektní a zároveň výrobky takto vytvořené kvalitní. Navíc se pod tíhou neustálého boje proti plastům dostávají papírové obaly do popředí, a tedy roste jeho potenciál. I přes pozitivní úvod článku ovšem výkupní cena papíru klesla. Respektive v nejlepším případě si společnosti upravující papír z modrých nádob na jedno surovinové a tedy obchodovatelné balíky berou od obcí zdarma a v horším, avšak čím dál častějším případě dokonce odběr odpadu obcím zpoplatňují.

Tento stav způsobilo hned několik na sebe nezávislých příčin. První významnou příčinou je ztenčení dodávek, až téměř úplné zastavení exportu odpadního papíru do Číny, jelikož Čína začala chránit svůj vlastní trh a zároveň provedla jistá environmentální opatření. Druhým důvodem je ukončení provozu několika významných papíren Evropy. Třetím důvodem je kůrovcový kalamitní stav, který ponížil cenu dřevní buničiny na takové ceny, že je pro papírny výhodnější využít primární surovinu. A čtvrtou příčinou je samotný přístup k odpadům u nás v ČR, na který již od samého začátku upozorňujeme, kdy se klade až extremistický důraz na produkci komunálního papíru (obsahu modrých nádob), avšak chybí zde zpracovatelé. Zaslepeně tak jdeme po produkci „surovin“ ale už neřešíme co s nimi dál. To vede samozřejmě k zaplnění dopinií obchodovatelnými balíky, se kterými se obchodníci neví rady. Ve srovnání s dalšími státy EU jsem navíc velice dobrými třídiči a tak se u nás nůžky mezi nabídkou a poptávkou rozevírají rychleji, než jinde.

Obce navíc platí za odevzdanou tunu odpadu z modré nádoby, tento odpad však neobsahuje pouze papír, který je možné třídit, ale i takový papír, který tam nepatří, jako je např. termopapír, papír znečištěný od potravin atd. Tento tzv. výmět tak skončí na stejném místě jako směsný komunální odpad, tedy nejčastěji na skládce, s tím rozdílem, že předtím absolvuje nadbytečné logistické kolečko do dotřiďovací linky a tuto zátěž musí pochopitelně někdo zaplati. Plátce je tak jasný a to původce odpadu tedy obec.

Jako občané však můžeme k řešení této situace přispět a to tak, že přestaneme třídit na generování co největší hmotnosti, ale zaměříme se především na kvalitu. Tedy vhodíme do nádob na tříděný odpad skutečně jen to, co do ní patří.

Zdroj: Autorský článek
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustračního obrázku: jaktridit.cz