Červnové novinky z MŽP

30.7.2020 / Odpady

V červnovém čísle odborného časopisu Odpadové fórum vyšel rozsáhlý rozhovor s panem doktorem Janem Maršákem, ředitelem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Dovolte mi tedy Vám nabídnout krátké shrnutí.

  1. Vyjma 4 mediálně dost omílaných novel zákonů týkajících se odpadového hospodářství se rovněž připravují klíčové prováděcí předpisy. Čeká nás ale také nový Plán odpadového hospodářství ČR a strategie zapojení cirkulární ekonomiky do praxe pod názvem Cirkulární Česko 2040. Nepřímo odpadové hospodářství ovlivní také zákon ovlivňující užívání jednorázových plastů. A to rozhodně není vše.
  2. Jednou z technologií na zpracování plastů které plánuje MŽP podporovat je pyrolýza a plazmové zplyňování. Bohužel je tato technologie velice nákladná (Pozn. autor
  3. Navrhovanou vázanost prostředků na SFŽP nedoporučuje ministerstvo, jelikož vnímá, že je nutná flexibilní reakce vzhledem k měnícím se prioritám ochrany životního prostředí.
  4. MŽP dlouhodobě podporuje obce, aby instalovali vážící systémy na svozovou techniku pro komunální odpady.
  5. MŽP vnímá započtení domácího kompostování do výpočtu míry separace jako vážné téma. Rovněž ovšem neexistují relevantní data, od nichž by se mohl případný výpočet odvíjet.
  6. Ministerstvo podporuje výstavbu MBÚ (zařízení mechanicko-biologické úpravy), je ale třeba říct, že se jedná pouze o mezistupeň ve zpracování odpadů. MBÚ tak musí být přímo napojeno na koncové zařízení tedy skládku, ZEVO apod. Evropská komise rovněž doplňuje že tyto zařízení nejsou klíčovými v dosažení cílů recyklace.

A je toho mnohem více. I my v Obcíchjinak nervozitu všech stran, nichž se změny týkají. Zejména to jsou obce, svozové společnosti i zpracovatelé odpadů. Za nás se tak pohybujeme v pasivním období, kdy každý čeká na definitivní znění legislativy. Již nyní je ale nezpochybnitelné, že výrazně porostou náklady obcí na jejich odpadové hospodářství, bude kladen extrémní důraz třídění a snaha přerod na cirkulární model ekonomiky. Zvyšující náklady a tlak na změnu systému půjde ruku v ruce s modernizací a to jak monitorovacích zařízení, tak technologií na zpracování odpadů.

Zdroj: Odpadové fórum 6/20


Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik


Zdroj obrázku: http://www.caoh.cz/ (ukázka MBÚ)