Češi jsou v EU na špičce v třídění

30.7.2020 / Odpady

V loňském roce vytřídili lidé v Česku průměrně 65 kilogramů odpadu, přičemž dle statistik společnosti EKO-KOM třídí odpad již 73 % obyvatel. Na první příčce se objevil vytříděný papír s téměř 22 kg na osobu. Dále byla průměrná produkce 15,1 kg plastů, 14 kg skla a 0,5 kg nápojových kartonů. K výraznému nárůstu došlo u kovů, kde průměrný občan vysbíral 13,9 kg. Celkově došlo prostřednictvím sběrných systémů obcí k vytřídění 639 000 tun odpadu, což je o 4 % více než v roce 2018.

Členské státy EU musí již za několik let výrazně omezit ukládání směsného odpadu na skládky, a proto je nutné v rámci plnění požadavků balíčku cirkulární ekonomiky třídit veškerý odpad, který je možné materiálově nebo energeticky využívat. Jedním z důležitých faktorů v otázce třídění odpadu je pro mnoho lidí docházková vzdálenost sběrných hnízd, která je aktuálně průměrně 91 metrů. Nicméně 23 % obyvatel uvádí, že má kontejnery dále než 130 metrů, z čehož je zřejmé, že je stále co zlepšovat.

Za Obcejinak vidíme narůstající trend třídění odpadů jako pozitivní, nicméně obce mají stále velký prostor ke zlepšení. Většina obcí aktuálně nedosahuje dostatečného stupně separace odpadů, takže nemají nárok na „třídící slevu“, která je jednou ze zásadních změn v novém zákoně o odpadech. Snižování docházkové vzdálenosti ke sběrným hnízdům je jednou z možností, jak podpořit třídění v obci, nicméně lepších výsledků se dá docílit například pomocí vzdělávání občanů a motivačních systémů, zavádění Door-to-Door systémů a třídění bioodpadu. Důležité je ale vždy dopředu správně vyhodnotit možnosti obce a navrhnout optimální řešení na míru, s čímž Vám experti z Obcejinak velice rádi pomohou.

Zdroj: Odpady (odborný časopis) – 6/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: shutterstock.com