Chemická recyklace plastových odpadů

30.7.2020 / Recyklace

Chemická recyklace doplňuje jiné recyklační procesy a může přispět k vyřešení celosvětového problému s plastovým odpadem. Mechanické způsoby recyklace nejsou vždy schopny zpracovat polymerní odpad, případně neekonomickým způsobem. Chemická recyklace nabízí možnost recyklovat tyto velice obtížně recyklovatelné odpady, přeměnit je na vysoce kvalitní druhotné suroviny a tím napomoci k dosažení cílů cirkulární ekonomiky plastů.

Velkým problémem je, že v současné době není chemická recyklace plastů legislativně definována a chybí zakotvení podílu z výroby odpadních plastů ve finálním novém plastu, pokud se vyrábí kombinací fosilních zdrojů a odpadních plastů. Procesy chemické recyklace plastových odpadů jsou aktuálně na úrovni výzkumu, vývoje a malých produkčních linek. Mezi hlavní přínosy chemické recyklace patří:

  • Zhodnocení nevyužívaného plastového odpadu, který není možno recyklovat mechanicky
  • Zhodnocení starých plastů, které obsahují dnes již zakázaná aditiva
  • Produkce kvalitní ekvivalentní suroviny pro výrobu panenských plastů (např. pro potraviny)
  • Snížení množství fosilních surovin pro nové plasty jejich částečnou náhradou
  • Snížení exhalací CO2

Za Obcejinak dlouhodobě upozorňujeme na nedostatečné kapacity pro zpracování vytříděných plastových odpadů a na omezené možnosti recyklace některých druhů plastu. Alternativy k běžnému zpracování plastových odpadů mechanickými postupy jsou velkým příslibem do budoucnosti, nicméně stále chybí legislativní podpora těchto technologií a s tím související neochota investorů a výrobců využívat tyto způsoby recyklace ve větší míře.

Zdroj náhledového obrázku: Environmentaljournal.online

Zdroj: Odpadové fórum 5/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik