Chytrý svoz odpadu

30.7.2020 / Odpady

Před hlavním městem České republiky stojí výzva, jak se vypořádat s požadavky nové odpadové legislativy a zároveň rozvíjet veřejný prostor tak, aby byla metropole příjemným místem pro život. Odpovědi na tyto otázky do určité míry přináší koncepce Smart Prague 2030, která je založena na využívání nejmodernějších technologií ke sledování produkce odpadu. Součástí této koncepce je i projekt „Chytrý svoz odpadu“, jehož pilotní fáze byla letos ukončena a probíhá její vyhodnocení.

Hlavním cílem tohoto projektu byla tvorba nástroje, který umožní on-line monitoring stavu zaplněnosti u některých nádob na sběr tříděného odpadu a na základě nasbíraných dat optimalizovat svoz odpadu v hlavním městě. Celkem bylo nainstalováno 464 senzorů pro měření naplněnosti nádob se spodním výsypem a senzory ucpání vhozové šachty u podzemních nádob. Senzory zasílají údaje o hladině odpadu 6x denně do datové platformy Golemio.

Data jsou využitelná pro dlouhodobé sledování výtěžnosti a zaplněnosti jednotlivých nádob, nastavení optimální četnosti výsypů, sledování množství produkovaného odpadu a kontroly, zda jsou svozy realizovány dle harmonogramu. Zároveň skrze mobilní aplikaci je občanům umožněno vyhledat nádoby na tříděný odpad v jejich okolí, hladině odpadu a čase posledního měření.

Za Obcejinak vidíme velký potenciál ve využívání monitorovacích technologií za účelem optimalizace svozových tras, umístění nádob a nastavení četnosti svozu. Uvedené technologie jsou velice užitečné a praktické, nicméně náklady na jejich pořízení a provoz jsou vysoké. Existují i další systémy pro optimalizaci odpadového hospodářství v obci, které mohou být v dané situaci vhodnější. Neváhejte nás kontaktovat a tým analytiků z Obcejinak Vám rád poradí, jaké řešení je pro Vaši obec nejlepší.

Zdroj: Odpadové fórum 5/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: hodoninsky.denik.cz