Cirkulární veřejné zakázky

20.6.2020 / Cirkulární ekonomika

Mnoho států Evropy již zohledňuje, nebo alespoň začíná zohledňovat environmentální aspekty u veřejných zakázek. Je tedy pochopitelné, že ani v tomto případě nechce být naše republika pozadu.  Začátkem roku tak vznikl dokument Green Deal Memorandum, jehož aktéři jsou ministerstva, zástupci územních celků, firmy i neziskové organizace. Cílem dokumentu je nadcházející rok zkusit v pilotním režimu zadávání veřejných zakázek se zohledněním aspektů cirkulární ekonomiky. Bude se zde zohledňovat například opravitelnost výrobků, obsah druhotných surovin atd.

Celý projekt bude delegovat nizozemský odborník Joan Prummler, který je známým protagonistou cirkulární ekonomiky právě v Holandsku.

Každý dobrovolný účastník dohody se zde zavazuje, že provede za sledovaný rok alespoň jednu veřejnou zakázku zohledňující požadavky cirkulární ekonomiky. Účastníky tohoto závazku jsou například města Praha, Jihlava, či Liberec, také významné advokátní kanceláře a samozřejmě plejáda podnikatelů, kde jako příklad lze uvést nadnárodní koncern Nestlé.

Po pilotním roce každý účastník zpracuje výstup, jež bude složit pro další expanzi myšlenky cirkulárních veřejných zakázek.

Za Obcejinak jsem rádi, za každý pilotní program, který testuje stabilitu myšlenky cirkulární ekonomiky v praxi a ne v umělých podmínkách. Rozhodně jsem tedy zvědavy na očekávané výstupy. Doufáme také v relevantnost poskytnutých informací. Jestliže by výstupy měli sloužit jako agitační nástroj, bez upozornění na nedostatky, ztrácí celý projekt smysl.  Doporučily bychom tak sledovat projekty s větším odstupem. Ano, některé veřejné zakázky jsou funkční a vyhodnotitelné hned. U spousty z nich ovšem začnou kostlivci ze skříně vylézat až později, než po roce. Ty by se však do hodnocení nijak nepromítly.  Zdroj: Odborný časopis Komunální technika 3/20

Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustrativního obrázku: szsm.cz