Článek – Zřízení RE-use centra nabízí pro obce mnoho výhod

30.7.2020 / Recyklace

Hlavním cílem RE-use center je předcházení vzniku odpadu, který je pro obce často ekonomickou zátěží, a zároveň jeho zřízením vzniká obcím další možnost přivýdělku. V současné době běžně na sběrných dvorech končí velké množství objemného odpadu, elektrospotřebičů, nábytku a dalších věcí, které by v mnoha případech mohly ještě dále sloužit. Místo toho končí ale na skládce nebo ve spalovně a s tím souvisí i náklady na likvidaci a větší ekologická zátěž.

Cestou, jak omezit vznik těchto druhů odpadu je zřízení RE-use centra, kam mohou občané odevzdávat věci, které již nepotřebují, ale zároveň mohou dále posloužit jiným lidem. RE-use centrum zboží bezúplatně přijme, případně opraví, zrepasuje a připraví k prodeji.

Zřízení RE-use centra přináší obci spoustu výhod. Jednak se jeho prostřednictvím snižuje množství nákladů na odstraňování odpadu, ale zároveň vytváří pracovní příležitosti pro osoby s problematickým uplatněním na pracovním trhu. V neposlední řadě zřízením obec naplňuje požadavky MŽP v rámci předcházení vzniku odpadu a umožňuje občanům vyšší společenskou odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Za Obcejinak rozhodně podporujeme zřizování obecních RE-use center, a to jak z již uvedených důvodů, tak i kvůli možnosti si předcházením vzniku odpadů zlepšit míru separace a tím výrazně přispět ke snížení nákladů obce na odpadové hospodářství.

Zdroj: Odpadové fórum 7-8/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: Anna Soldatová