Elektrárna vs. ZEVO

28.6.2020 / Odpadové hospodářství

Energetické využití odpadů je hned vedle cirkulární ekonomiky dalším žhavým tématem k diskuzi. A s omezováním skládek význam spaloven respektive zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) roste. Se vznikem ZEVO je počítáno ve značné míře také krajských plánech odpadového hospodářství a některé menší svozové společnosti se na využívání ZEVO připravují budováním překládacích stanic.

Pro odlehčení jsme tak vybrali známé české elektrárny a porovnali je s pražským ZEVO v Malešicích. Toto zařízení spálí 310 000 tun odpadů za rok ve čtyřech kotlích, kdy každý kotel dokáže spálit až 12 tun odpadu za hodinu. Produkce elektřiny činní asi 62 GWh/rok. ZEVO pochopitelně generuje také velké množství tepla, které vytápí několik stovek domácností v okolí.

Například jaderná elektrárna Temelín má kapacitu téměř 14 000 GWh/rok. Tato elektrárna tak vyrobí stejně elektřiny jako téměř 225 malešických ZEVO. Abychom však nesrovnávali ZEVO s naším gigantem jako druhý příklad uvedeme elektrárnu v Kolíně, jejíž instalovaný výkon je 30 GWh/rok tedy poloviční, než-li v Malešicích.

Česká Republika v roce 2018 spotřebovala 73,9 TWh/rok. Abychom tak zajistili energetickou soběstačnost z odadů pro celou ČR s tím, že by nebylo využíváno jiných zdrojů, bylo by potřeba asi 1200 ZEVO velikosti Malešic.

Závěrem prosím vnímejte tento článek pouze jako velice plošnou hru s čísly. Při reálném strategickém plánování samozřejmě takovéto elementární srovnání nestačí.

Zdroj: cez.cz, wikipedie.cz, veolia.cz, psas.cz

Autorský článek
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: Pražské služby a.s.