Evoluce odpadového hospodářství u nás

28.6.2020 / Odpady

Odpady jsou již pár let trendem doby. Jejich problematikou se tak již nezabývá pouze odborná veřejnost, ale zvyšují se i znalosti veřejnosti laické. A to je rozhodně dobře, protože uvědomělý občan je touhou a cílem všech obcí a to nejen na poli odpadového hospodářství.

V našich článcích varujeme před budoucími riziky a řešíme, co se stane když… co ale předcházelo stavu, ve kterém jsme dnes? Pojďme se na to v rychlosti podívat.

Za praotce první odpadářské legislativy můžeme považovat Mezinárodní kongres pro odstraňování odpadu a čistění měst z roku 1972 konaný v Praze. Tohoto kongresu se účastnilo více jak 1800 osob ze 34 států celého světa. Pro zajímavost již tehdy byla prezentována v jednom z příspěvků (H.R. Wasmer, EAWAG, Švýcarsko) myšlenka cirkulární ekonomiky. Na kongresu se rovněž řešilo, že je třeba zaštítit odpadové hospodářství na úrovni celorepublikové. Doposud totiž byla OH v absolutní režii  jednotlivých obcí.

Dalším asi nejvýznamnějším milníkem bylo založení Ministerstva životního prostředí v roce 1990, kde se pod vedením prof. RNDr. Bedřichem Moldanem začal klubat samostatný odbor odpadového hospodářství odštěpením z odboru územního rozvoje. Z podnětu MŽP došlo rovněž k rozšíření České inspekce životního prostředí, jež byla založena v roce 1991, právě o odpady.  

V roce 1991 vznikl také 1. zákon o odpadech 238/1991 a následně zákon 311/1991 o státní správě v odpadovém hospodářství. V tomto roce vznikla také významná vyhláška MŽP a to 401/1991 o programech odpadového hospodářství.

Co se bohužel v začátcích příliš nedařilo, byla aplikace best practice ze zahraničí a zároveň nebyl vytvořen v dodatečné kvalitě strategický plán, vzhledem k panující proti plánovací náladě. Nutno říci, že tyto neúspěchy byly znát mnoho let a některé jsou cítit dodnes.

S příchodem EU dostávají odpady nový rozměr a začínají, dochází k jejich povýšení z národního řízení na řízení celoevropské. V tu dobu již platil současný zákon o odpadech z roku 2001.

S příchodem nového milénia byl vývoj odpadového hospodářství velice dynamický, kdy každým rokem přicházeli v platnost další a další nařízení, vedoucí k optimalizaci OH a to jak na poli komunálním tak průmyslovém. Za poslední roky to bylo zavedení celoročního sběru bioodpadů a povinný sběr jedlých tuků a olejů platných od tohoto roku.

Posledních cca 5 let je poté v popředí téma cirkulární ekonomiky a její reálné aplikace.

Za Obcejinak tak vzdáváme uznání všem významným osobnostem odpadové historie, díky kterým je náš systém tam, kde je. Odpadové hospodářství se ovšem v poslední době velice rychle vyvíjí a tak je třeba jít s dobou a využívat nové poznatky ať již z best praktice, tak  z výzkumu. Jen upozorňujeme, že stejně jako i u dalších odvětví je praxe mnohdy pokřivena ve srovnání s experimentálními studiemi a toto pokřivení mlže být občas fatální.

Zdroj: Odpadové fórum 3/20
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustračního obrázku: byznysweb.cz