Inspirace ze Šumperka: obecní gastro odpad zpracovává místní bioplynka

4.2.2022 /

Až čtvrtinu obsahu sběrných nádob na směsný komunální odpad tvoří gastro odpad. Zjistili jsme to při provádění rozborů SKO ve vybraných městech a obcích. Jak gastro odpad z černých popelnic odklonit a proč? 

S inspirativním řešením přišlo město Šumperk. Gastro odpad zpracovává v  bioplynové stanici EFG Rapotín, kterou jsme s kolegy v projektu Obcejinak.cz navštívili.

Šumperk (a jeho okolní obce) se jako první město v České republice začalo sběrem gastro odpadu zabývat už od května 2021. Za prvních osm měsíců projektu sebralo a předalo ke zpracování do bioplynky na 59 tun gastro odpadu. Co tím získalo? Tepelnou a elektrickou energii, část byla využita také jako organické hnojivo. 

Co bude s projektem EFG Rapotín dál? V letošním roce se do sběru gastroodpadu zapojí i další okolní obce – Loštice, Nový Jičín a Opava. Bioplynka má totiž roční kapacitu pro zpracování až 30 tisíc tun. 

Šumperk v číslech:

  • Město a okolní obce umístily 134 nádob na gastro odpad.
  • Od občanů bylo na dobrovolné bázi sesbíráno celkem celkem 59 tun gastro odpadu.
  • Jeho zpracováním v bioplynce vznikne tolik elektrické energie, kolik je potřeba na nabití 2 021 000 mobilních telefonů.
  • Může se z něj také vyrobit 7 370kg BioCNG, který stačí běžnému osobnímu automobilu na ujetí 15 628 km.
  • Cena za zpracování jedné tuny gastro odpadu pro obce je 890–950 Kč. Cena výsypu jedné nádoby (120 l) se pohybuje v rozmezí 45-52 Kč.