Jak na černé pasažéry obecního OH

20.6.2020 / Odpadové hospodářství

V mnoha našich studiích se zabýváme problematikou zapojení podnikatelů do obecního systému nakládání s odpady. Metodická příručka přímo na míru klientovi je také jedním z námi nabízených produktů. Zásadním problémem zde je podobnost komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu. Kdy nakládání s komunálním odpadem musí vždy zajistit v plném rozsahu obec, zatímco odpad podobný komunálnímu se musí zajistit původce odpadu tedy podnikatel.

Pro přesnost si uveďme příklad:
Paní Nováková podniká jako účetní. V rodinném domku kde žije se svým mužem a třemi dětmi má svoji kancelář, kde se snaží pracovat od 8-16h denně. Jestliže si paní Nováková sní jablko v kanceláři během výkonu práce, ohryzek jablka je odpadem podobný komunálnímu, zatímco jestliže to samé jablko sní v obýváku, jedná se o komunální odpad. Tento paradox však může obce stát nemalou část celkových nákladů na odpadové hospodářství. Lze ho však také proměnit na možnost zajímavých příjmů do obecního rozpočtu.

Inspirovat bychom se mohli například Vídní, kdy je podnikatel zahrnut do obecního systému automaticky. Samozřejmě za službu platí patřičný obnos. Vystoupení z kolektivního systému je pak velice náročné, a takový podnikatel bude terčem příslušných kontrol. Přesněji na území Vídně má každá nemovitost zajištěn povinně svoz odpadu a nerozlišuje se, zda-li se jedná o obytný dům, či objekt sloužící pro podnikání.  S tímto modelem jsme se setkali výjimečně i u nás v České republice, kdy byl poplatek za odpad zahrnut v dani z nemovitosti, avšak musíme upozornit, že současná legislativa toto řešení nepřipouští. Zajímavostí také je, že v případě Vídně stanovuje objem nádoby a frekvenci svozu Magistrát Vídně, zatímco u nás je toto rozhodnutí převážně na podnikateli, kterému je odpad svážen.

V problematice zapojení podnikatelů do systému obecního systému sběru se pravděpodobně mnoho nezmění ani s novým zákonem o odpadech. Autoři publikace, jež posloužila, jako zdroj pro tento článek se snaží obohatit novelu zákona režim opt-out. V tomto režimu je podnikatel automaticky zapojen do systému obce, na jejímž území působí. Vystoupit může na žádost a při předložení příslušných dokumentů deklarujících alternativní zajištění služby, po vzoru z Vídně.

Za Obcejinak se tomuto řešení nebráníme, avšak při zvolení správné metodiky postupu lze dosáhnout takového stavu, kdy podnikatel využije zapojení pod obec dobrovolně. Celý proces však nepůsobí násilně alespoň v zezačátku není k opatření nucen z pozice moci. Ostatně povinnost každého podnikatele si zajistit sběr a svoz svého odpadu již platí mnoho let, jen o tom málokterý podnikatel a bohužel i málokterá obec ví.

 Zdroj: epravo.cz
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustrativního obrázku: prizemi.cz