Jen třídit nestačí!

20.6.2020 / Ekologie

Již mnohokrát jsme psali o trhlinách v ideologii cirkulární ekonomiky. Jedním z největších nedostatků současného počínání je neúměrné zaměření se na generování odpadů mnohdy eko-lobbisty prezentovaných jako úžasný výrobní materiál. Faktem však je, že vytříděné odpady téměř nikdo nechce. Trh je tak přesycen nabídkou, ovšem s minimem poptávky. Nejvýznamnějším negativem vytříděných odpadů, jakožto budoucích surovin je nízká kvalita a relativně vysoké znečištění. To se má ale v brzké době změnit.

Asi největší roli zde bude hrát tzv. ekodesign a eko modulace, která klade větší důraz na pozdější využití budoucího odpadu hned při výrobě. V plánu je také větší přenesení odpovědnosti právě na výrobu a zaměření na opravitelnost výrobku, a tedy co nejdelší udržení funkčnosti.

Za Obcejinak.cz rozhodně podporujeme nové myšlenky měnící kvalitu budoucích odpadů. Rovněž víme, že změna na cirkulární ekonomiku je nevyhnutelná, i když jsme k přímé aplikaci této ideologii poněkud skeptičtí. Mnohé dílčí projekty demonstrující funkčnost cirkulární ekonomiky byl proveden v pokřivených podmínkách tak, aby vyšel co nejlépe. Bohužel v praxi se návyky a zajeté systémy tak snadno pokřivit nedají a výsledky nikdy nebudou tak pozitivní. Navíc mnohé pohnutky jsou devastační z pohledu ekonomiky provozu. Jako příklad můžeme uvést zálohování PET lahví a plechovek.

V současnosti v drtivé většina případů je ekologie a ekonomika alfou a omegou. Co je ekologické tak není ekonomické a obráceně. Aby měla cirkulární ekonomika alespoň mizivou naději na úspěch a dlouhodobou udržitelnost, je třeba tento vztah proměnit tak, aby chovat se ekologicky bylo zároveň ekonomické. Bude tomu ale skutečně tak? Mnohé relevantní prameny ještě minulý rok říkaly, že ekonomická stimulace bude řízena státem, resp. Orgány MŽP. V tu dobu se ovšem nevědělo současné krizi. Bude tak stát tuto podporu poskytnout i v době krize? Navíc společnosti vlivem krize nemusí být schopny investovat, aby splnily požadované změny na současné výrobky. Nestane se tak tlak na výrobce dalším hřebíčkem do podnikatelské rakve?

Ekodesign a eko modulace je tak rozhodně pozitivní, jen bohužel přišla v nevhodnou dobu. To ovšem neznamená, že v budoucnu, až se bude zase ekonomika hýbat směrem vzhůru, nebude transformace funkční.

Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustračního obrázku: inodpady.cz