Kompostářská asociace

20.6.2020 / Odpady

Na konci loňského roku byla 13 zakládajícími členy vytvořena Kompostářská asociace z.s. se zkratkou KompAs. Členem takovéto asociace může být jakýkoliv provozovatel kompostárny bez ohledu na roční kapacitu zařízení, výrobci techniky využívané v kompostárnách a dále zde nalezneme vědecko-výzkumné, či vzdělávací. Jako příklad těchto institucí si můžeme uvést Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., nebo Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Základním cílem asociace je hájení udržitelnosti kompostovacího oboru, osvěta a vzdělání veřejnosti, či lobbing za udržitelné nakládání s bioodpady. Všichni členové asociace se navíc mohou zúčastnit plánované konference s názvem Biologicky rozložitelné odpady, jež se má uskutečnit v září tohoto roku. Na konferenci se bude jednat jednak jak nejlépe dosáhnout cílů asociace, ale účastníkům se zde představí i novinky z oblasti vědy a výzkumu, či inovativní technologie.

Při dotazu na členy představenstva, proč je dobré do asociace vstoupit bylo řečeno následující. Kompostářský obor u nás nikdy nehovořil jednotným hlasem tak jsme zkrátka nebyly slyšet, to se ale má změnit. Asociace má sloužit také jako otevřená platforma pro sdílení dobré praxe mezi jednotlivými provozovateli kompostáren.

Za Obcejinak v našich studiích vnímáme biologicky rozložitelný komunální odpad jako nezanedbatelnou položku odpadového hospodářství obcí a měst. Kompost je při správné výrobě navíc velice kvalitním organickým hnojivem, jež má i pozitivní environmentální efekt, jako je například držení půdní vlhkosti. Bohužel však není příliš oblíbeným mezi veřejností a tak rozhodně asociaci fandíme v jejich snaze kompost zlukrativnit.

Zdroj: Odborný časopis Komunální technika 3/20
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik,
Zdroj ilustračního obrázku: kompostrska-asociace.cz