Kompostem proti suchu vyzývá ministerstvo

30.7.2020 / Recyklace

I přesto, že máme deštivý červen, je celorepublikové sucho stále nezanedbatelným problémem.

Dle členů vědeckého týmu InterSucho je situace nejhorší za 500 let. Jednou z možností, jak situaci zlepšit je více využívat kompost. Přestože je na našem území celkem hustá síť kompostáren, není o toto hnojivo příliš velký zájem.

Použitím kompostu ovšem navýší podíl organické složky v půdě, která ji chrání před erozí, zadržuje již zmiňovanou vlhkost, ale také uvolňuje rostlinám živiny pozvolna na rozdíl od anorganických hnojiv.

Význam kompostu tak vybočuje z ostře ohraničeného odpadového hospodářství, ale ovlivňuje i další environmentální celky. Základem úspěchu je, aby byl kompost co možná nejkvalitnější. A právě zde záleží zejména složení odpadu na vstupu. Tím, že bychom třídili správně bioodpad, poskytneme kompostárnám kvalitní surovinu na výrobu kvalitního produktu. Správné třídění navíc odkloní bioodpad od skládek.

Právě z těchto důvodů vznikla povinnost obcí zajistit celoroční sběr „bia“. Podpora v třídění bioodpadu se dá nalézt také v mnoha městech napříč republikou. Jako příklad lze uvést Příbram, Slaný, či Brno, kteří distribuují kompostéry do domácností zdarma. Jinou taktiku naopak zvolilo město Trutnov, které zajištuje 1×14 dní svoz jedné nádoby na bioodpad z každé domácnosti zdarma.

Závěrem zbývá dodat, že vzhledem ke svým vlastnostem, tj. snadnému zpracování a zároveň vysoké objemové hmotnosti považujeme bioodpad za klíčový faktor ve výpočtu míry separace od níž se bude, mimo jiné, dle připravované legislativy určovat výše poplatku za ukládání odpadu na skládku.

Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik

Podklad pro autorský článek: Moravské hospodářství květen/červen 2020, komunalniekologie.cz  online článek ze dne 9.6. 2020

Zdroj ilustrativního obrázku: ekolist.cz