Na svět se valí tsunami elektroodpadu

28.6.2020 / Elektroodpad

Hlavními důvody tohoto nárůstu je zvýšená poptávka po nových elektronických zařízeních a jejich snižující se životnost. Elektronická zařízení v dnešní době neslouží zdaleka tak dlouho, jak jsme byli zvyklí a mnohé studie potvrzují, že životnost se snižuje, přičemž je stále obtížnější porouchaná zařízení opravit. Mnoho elektronických zařízení by ze své podstaty mohlo mít výrazně delší fyzickou životnost, nicméně jejich život je často krácen plánovaným zastaráváním. Fyzická životnost zařízení je kvůli tomu výrazně kratší než životnost morální (zastaralost), což je hlavní změnou oproti minulosti.

Plánované zastarávání výrobků je známý ekonomické koncept, jehož účelem je, aby se produkt opotřebil nebo pokazil dříve, než mu skončí fyzická životnost. Plánované zastarávání není obvykle způsobeno součástkou zařízení, která zaviní poruchu celého produktu, ale spíše použitím nekvalitních materiálů a výrobních postupů.

Zvýšená světová produkce nových elektrospotřebičů a s tím související množství elektroodpadu jsou špatnou zprávou pro peněženky spotřebitelů, ale především ohrožují životní prostředí a podporují změny klimatu.

Za Obcejinak je důležité prosazení nových požadavků na ekodesign spotřebičů, které by měly vstoupit v platnost v roce 2021. Ekodesign ovlivňuje u výrobku především použité materiály, spotřebu energií a možnost opravy nebo recyklace. Zásadní je ale i morální životnost spotřebičů, kdy by se každý člověk měl sám zamyslet, zdali si opravdu potřebuje každý rok kupovat nový model mobilního telefonu a spousty dalších zařízení.

Zdroj: Komunální technika 4/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: Fotolia.com