Náš rozbor směsného komunálního odpadu

9.10.2021 /

Za účelem získání podpory pro provádění změn v odpadovém hospodářství v obcích jsme provedli již několik indikativních rozborů směsného komunálního odpadu. Naše zjištění byla pro samosprávu obcí více než překvapivá. Z celkového obsahu sběrných nádob na směsný komunální odpad tvořily 45 – 64% složky odpadu, které lze vytřídit. Tato informace je pro nás důležitá při navrhování změn v odpadovém hospodářství, rovněž tak je důležitým argumentem a podporou pro samosprávy obcí při provádění změn v odpadovém hospodářství.

Váš tým Obcejinak!