Navrhovaná třídicí sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

28.6.2020 / Novela zákona

Nový zákon o odpadech se přesunul do Poslanecké sněmovny, kde se vedou vážné diskuze o jeho znění. Jedním z hlavních témat je navrhovaný systém třídící slevy a výše navrhovaného skládkovacího poplatku, které se nejvíce dotknou obcí a měst.

Ministerstvo navrhuje postupné navýšení skládkovacího poplatku ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu. Při započtení veškerých dalších provozních nákladů se celková cena za odstranění jedné tuny odpadu vyšplhá minimálně na částku 2350 Kč, přičemž současná průměrná cena odstranění jedné tuny odpadu na skládce představuje 1000 Kč.

Aby měl připravovaný nárůst poplatků šanci na prosazení byla MŽP stanovena tzv. třídící sleva, která by měla motivovat obce k rozvíjení jejich systému sběru tříděného odpadu (papír, sklo, plast, kov, bioodpad). Třídící sleva je založena na principu, že pokud bude obec splňovat v daném roce procentuální podíl vytříděného odpadu, nebude zatížena vysokými skládkovacími poplatky.

Hlavním problémem je, že procentuální podíly tříděného odpadu pro dosažení třídící slevy jsou nastaveny tak vysoko, že na ně dosáhne pouze zlomek obcí, a to často za pomoci neúměrně vysokých nákladů. Nejlépe třídící obce v současnosti dosahují 30-44 %, přičemž již pro rok 2020 je pro dosažení třídící slevy nastavena hranice 45 %.

Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb se tedy ptají, jaký smysl má třídící sleva, na kterou obce nedosáhnou. Dle jejich názoru dojde pouze k neúměrnému zvýšení nákladů na odstranění odpadů a administrativní zátěže, a proto navrhují vypustit třídící slevu a nastavit postupné zvyšování skládkovacích poplatků v únosné míře, přičemž maximální výše skládkovacího poplatku by byla 1100 Kč za tunu.

Za Obcejinak vidíme jako optimální řešení slovenskou variantu třídící slevy, která nenutí obce dosáhnout konkrétního procentuálního vytřídění odpadu pro daný rok, aby měla nárok na slevu. Sazba pro uložení odpadu na skládku je zde odvozena podle tabulky, kde existuje 7 různých sazeb na základě procentuálního stupně separace pro každý rok.

Zdroj: Komunální technika 4/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: zakonypreludi.sk