Nepodporujme recyklaci, ale recykláty

27.7.2020 / Odpadové hospodářství

Jedním z hlavních problémů odpadového hospodářství v ČR není třídění a úprava odpadů, ale nedostatek recyklačních kapacit a nízká poptávka po produktech z recyklovaných materiálů. Odborná skupina skládající se z odborníků na danou problematiku se shoduje, že pokud nebude zajištěna systémová poptávka po recyklovaných výrobcích a podpora recyklačních firem, tak není reálné dosáhnout Evropskou unií stanovených cílů. Jako příklad uveďme třeba nutnost dosažení 65% recyklace komunálních odpadů do roku 2035.

Na základě závěrů ohledně potřebných ekonomických nástrojů bylo svoláno jednání v Poslanecké sněmovně. Z jednání na silně obsazeném semináři vyplynulo, že navrhovaná opatření se mohou jevit jako logická a efektivní, ale prosazení některých z nich bude velký problém.

Navrhovaná opatření:

  • Snížení sazby DPH pro celý zpracovatelský řetězec, včetně práce zaměstnanců
  • Závazek státu pro preferenci recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách
  • Podpora recyklace v rámci dotačních programů
  • Zapracování recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
  • Efektivní nástroje pro motivaci výrobců obalů a výrobků
  • Příprava standardů pro sekundární plasty
  • Edukace a osvětové materiály o uplatnění druhotných surovin
  • Evidence vzniku a využití druhotných surovin
  • Zdanění primárních surovin

Za Obcejinak dlouhodobě upozorňujeme na nedostatečné kapacity pro zpracování vytříděných odpadů a složitost prosazení produktů z recyklovaných materiálů v konkurenci výrobků z primárních surovin. Vzhledem k tomu, že nový zákon o odpadech bude orientován na zvýšení množství vytříděných odpadů, je nutné do zákonů zároveň zapracovat motivační nástroje pro jejich další využití.

Zdroj: Odpady – odborný časopis 3/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: eea.europa.eu