Nový zákon očima Milana Kazdy, starosty obce Kněžice

30.7.2020 / Odpady

V květnovém čísle odborného časopisu Odpadové fórum vyšel poměrně rozsáhlý rozhovor redakce s panem Milanem Kazdou, starostou energeticky soběstačné obce Kněžice na Nymbursku.

Rád bych tak zde vybral některé, z mého pohledu, nejzajímavější body.

Dle pana starosty se průměrná míra separace pohybuje v obcích okolo 10-30 %. Dle našich dat je průměrná míra separace skutečně okolo 30 %. Rovněž souhlasíme s panem starostou že při nadstandartní možnosti sběru odpadů, kdy bude na všechny základní komodity (směsný komunální odpad, bioodpad, plast, papír, sklo i kovy) možnost sběru door to door, lze dosáhnout míru separace okolo 50 %. Samozřejmě se jedná o velice hrubý průměr, kdy reálné procento zásadně ovlivňuje například množství zeleně, či podíl topenišť na tuhá paliva produkující popele v obci.

Přesto zákon vyžaduje v konečném období toto procento ve výši 75 %.

I zde pan starosta podporuje myšlenky mnoha našich strategií, a potvrzuje funkčnost door to door sběru, kdy hlavní motivací občanů třídit je pohodlí. Za efektivní považuje také snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu, tedy také jeden z postupů, který jsme již několikrát mohli klientovi doporučit. Aby ovšem šlo snížit frekvenci SKO, je třeba na to systém řádně adaptovat.

Takto nastavená síť ovšem způsobí významný nárůst v nákladech obce, a to hned ze dvou důvodu. Prvním důvodem je, že svoz door to door je mnohem finančně náročnější, a to jak kvůli vyšší pracnosti, tak i větším zapojením svozové techniky. A druhým důvodem je cena za předání vytříděného odpadu, kdy například aby se obec zbavila obsahu jednoho žlutého kontejneru, zaplatí klidně až 4x více než za směsný odpad stejného objemu.

Došlo rovněž na pranýřování nového zákona o odpadech. Pan starosta, stejně jako my, zde vnímá nedostatek ve znění, kdy obce budou sankcionovány za nedostatečné třídění, tedy produkci separátů, ale už v zákoně chybí, kdo bude zodpovědný za to, aby se tento materiál recykloval v požadované výši. Kdo by měl být za tento cíl odpovědný je třeba nechat na zákonodárcích. Za Obcejinak tak nezbývá jen připomenout, že vzhledem k absenci zpracovatelských závodů, je dosažení tohoto cíle velice náročné, ať už bude přiděleno komukoliv.

Zdroj: Odpadové fórum 5/2020


Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik


Zdroj ilustračního obrázku: wikipedie.cz