Obce postrádají specialistu na odpady. Proto jsme vytvořili sdíleného odpadového manažera

23.11.2020 / Odpady

Obcím často chybí odborník, který by jim pomáhal řídit a kontrolovat, jak nakládají s odpady. Díky tomu jim náklady na jejich svoz a zpracování stále rostou. A co hůř, příjmy budou díky nižším daním z příjmů ještě klesat.

Nedostatečná kontrola faktur, výkazů nebo paušální platby za svoz odpadu bez ohledu na to, kolik ho skutečně je. To jsou jen některé problémy, které se starosty obcí už několik let řešíme. Malé obce často nemají odborníky, kteří by jim pomohli nastavit férové smluvní podmínky, ušetřit na zpracování odpadu nebo poradili, jak efektivně zapojit do systému odpadového hospodářství podnikatele, kteří veřejnou síť často zadarmo zneužívají. 

Projekt Obcejinak.cz proto nabízí pomoc v podobě sdíleného odpadového manažera. “Sdílení odbornosti je efektivní a pro obce ekonomické. Zároveň jim pomáhá snížit rozpočet a výdaje. Jednak proto, že tato služba není sama o sobě příliš drahá, a druhak proto, že se sama zaplatí. To je podle mě to nejpodstatnější,” říká majitel a ředitel projektu Obcejinak.cz Aleš Choutka.

Téma odpadů jede v obcích tak nějak samo od sebe, aniž by je někdo kontroloval a řídil. Často toho pak zneužívá například svozová společnost nebo další dodavatelé. A to je škoda.

Proč myslíte, že obce potřebují pomoc s odpadovým hospodářstvím?

ACh: Hlavní inspirací pro odpadového manažera byli právě starostové, zastupitelé, členové rad, zkrátka lidé z vedení obcí a měst. Postupně nás dovedli k tomu, že ve svých týmech postrádají specialistu, odpadáře, který by se o problematiku v obci staral. Potřebují člověka, který by pomáhal dělat kontrolu, tvořit strategie, vyhodnocovat, komunikovat se svozovkou, provádět audit a dohled nad vlastními technickými službami.

Navíc přichází nová legislativa, která bude klást vyšší nároky na odbornou práci v oblasti odpadového hospodářství na obcích. Mluvím o zákoně od odpadech, který se minulý týden vrátil ze Senátu do Sněmovny a po drobných korekcích míří k prezidentovi. A je to pro obce stejný masakr jako zkrouhnutý rozpočet, myšleno více nákladů a administrativy.

Celou řadu měsíců jsme nad touto potřebou přemýšleli, identifikovali jsme ji a dali jsme dohromady produkt, který všechny tyto potřeby pokrývá. 

Hledejte odpadáře na dvě hodiny denně. To je opravdu utopie. Tak jsme nad tím přemýšleli a došlo nám, že je řada odborností, které je potřeba dát dohromady. Řešením pro obce je takového odborníka sdílet.

A to je odpadový manažer?

ACh: Ano. Když shrnu, proč vlastně tuto službu nabízíme… Jsou to právě obecní problémy v oblasti odpadů. Nám je hrozně líto, že téma odpadů jede v obcích tak nějak samo od sebe, aniž by je někdo kontroloval a řídil. Často toho pak zneužívá například svozová společnost nebo další dodavatelé. A to je škoda. 

Vnímáme také problémy s evidencí, výkaznictvím. Za šest let, co se odpadům věnujeme, nám nikdy žádný klient nedal kompletní podklady. Aby byly správně a neobsahovaly chyby a duplicity. Každý nám ze začátku tvrdí, že má vše v pořádku, a nakonec to nikdy není pravda. Chceme dát do pořádku také vstupní data. Vidíme, že obce nemají personální kapacitu. Klesají jim příjmy do rozpočtu, čili na to obce nemají peníze, a na druhé straně na trhu ani takoví specialisté nejsou. 

Je potřeba si uvědomit, že obce by možná takového specialistu ani nepotřebovali na celý úvazek, a třeba ani na půl úvazku. Ale hledejte odpadáře na dvě hodiny denně. To je opravdu utopie. Tak jsme nad tím přemýšleli a došlo nám, že je řada odborností, které je potřeba dát dohromady. Většinou nejsou časově náročné. Abychom měli smysluplného odborníka a dokázali jsme ho zaplatit, tak ho potřebujeme sdílet. Tak jsme si řekli, dejme dohromady partu odborníků specialistů, a tu jsme vytvořili. 

Máme tedy tým, který nazývejme odpadovým manažerem, který je obcím k dispozici. Je to sdílená služba, čili obce našeho odpadového manažera nemají jako jednoho člověka, ale jako tým lidí. Každého jenom na část úvazku. Sdílení je efektivní a pro obce ekonomické. Zároveň jim pomáhá snížit rozpočet a výdaje. Jednak proto, že tato služba díky sdílení není sama o sobě příliš drahá, a druhak proto, že se sama zaplatí. A to je pro obce podstatné.

Za šest let, co se odpadům věnujeme, nám nikdy žádný klient nedal kompletní podklady. Aby byly správně a neobsahovaly chyby a duplicity. Každý nám ze začátku tvrdí, že má vše v pořádku, a nakonec to nikdy není pravda.

Odpadový manažer = sdílený tým odborníků, které by obce jinak nezaplatily

Co konkrétně odpadový manažer umí?

ACh: Smysl odpadového manažera je kontrolovat a řídit náklady na odpadové hospodářství. Pokud toto obce nedělají, jejich náklady víceméně pořád rostou. Pokud s tím ale obce začne, zároveň tím začíná kontrolovat svoje náklady, dlouhodobě je snižuje nebo minimálně zastaví jejich růst. 

Jak jsem řekl, odpadový manažer je sdílená odbornost, vlastně fiktivní profesionál, který pod sebou má řadu odborností. Je to právník, analytik, odpadář, ekonom, auditor a manager v jednom. A my jsme schopni tuto službu nasadit v takovém rozsahu hodin, který konkrétní obci vyhovuje. Manažer pak obci pomáhá její odpadové hospodářství řídit a optimalizovat. 

Uvedu konkrétní příklad. Nedílnou součástí týmu odpadového manažera je i právník. Právník v oblasti odpadového hospodářství je nákladná záležitost. Obec ho využívá jen omezeně, ale my ho máme v rámci našeho týmu na plný úvazek. Tím, že ho můžeme sdílet pro jednotlivé klienty, se obce dostanou ke špičkovému odborníkovi, kterého by jinak pravděpodobně ani nezaplatily. To je totiž velmi drahá služba. Zvlášť když v reálu potřebujete třeba jen pět nebo deset hodin jeho práce měsíčně.  

Výhodou odpadového manažera pro obce je právě zbavení zátěže. Odpadnou jí starosti s hledáním lidí. Nemusí přemýšlet, jak dlouho v obci vydrží, jak je udržet, zaplatit, zda mají potřebnou vzdělanost a odbornost. 

Jak spolupráce mezi obcemi a odpadovým manažerem reálně vypadá?

ACh: Ze začátku spolupráce je vždy potřeba stanovit, co obec nejvíc potřebuje, co ji tak zvaně tlačí. Odpadový manažer jí může pomoci se sledováním legislativních dopadů, s kontrolou faktur a statistickými přehledy v oblasti odpadů. Dokáže připravit průzkum spokojenosti občanů, stejně jako analýzu stavu sběrných hnízd v obci. Jedná se svozovými firmami i s ostatními dodavateli služeb v oblasti odpadového hospodářství. Umí obci pomoci s dotacemi, zjišťuje, jak s odpady nakládají podnikatelé. Pokud je to potřeba, účastní se jednání zastupitelstva, zaškolí interního pracovníka v obci, případně pomůže s vytvořením obecního týmu, který se bude odpadovému hospodářství intenzivně věnovat. Odpadový manažer má zkrátka spoustu dovedností a jde jen o tom, které jsou pro danou obec smysluplné a mohou jí pomoci. Tato služba se dá samozřejmě modifikovat.

Takže odpadový manažer může pomoci i současným pracovníkům v obci?

ACh: Ano. My samozřejmě chápeme, že zvlášť ve velkých obcích už nějaké týmy, případně jednotlivce odpadáře mají, nebo je budou brzy potřebovat. V obcejinak.cz umíme takový tým navrhnout, pomoci se školením odpadářů, s jejich vzděláváním a certifikací. V případě jeho přetížení mu pak můžeme v rámci odpadového manažera pomáhat. 

Výhodou odpadového manažera pro obce je právě zbavení zátěže. Odpadnou jí starosti s hledáním lidí. Nemusí přemýšlet, jak dlouho v obci vydrží, jak je udržet, zaplatit, zda mají potřebnou vzdělanost a odbornost. Tím, že se odpadovému hospodářství věnujeme v obcejinak.cz už dlouho, máme v týmu vždy několik odborníků, kteří jsou v dané problematice experti s několikaletou praxí. Máme čtyři analytiky, tři právníky a další specialisty. V případě dovolených a nemocí je tak tým vždy zastupitelný a plně kompletní. Samozřejmostí je dlouhodobé vzdělávání našeho týmu, díky čemuž máme přehled o současných trendech a dokážeme s nimi v obcích pomoci. 

Webinář: jak funguje odpadový manažer

    Hodil by se vám ve vaší obci odpadový manažer?

    Napište nám, ozveme se vám obratem zpět!


    Váš dotaz