Obce si s povinným sběrem olejů a tuků poradily bez větších problémů

30.7.2020 / Recyklace

Začátkem letošního roku vznikla obcím povinnost zajistit sběr jedlých olejů a tuků. Podle dat Ministerstva životního prostředí vyplývá, že mnoho obcí se na tuto povinnost připravovala již s předstihem. V roce 2016 třídilo tento odpad pouze 10 % obcí a vybrali 88 tun tuků a olejů. V dalším roce nabízelo sběr tuků již 900 obcí a v roce 2018 bylo vybráno 375 tun tohoto odpadu, což je 4násobný nárůst produkce za 2 roky.

Použitý tuk a olej bohužel velice často končí v kanalizacích, kde tuhne na stěnách, nabaluje na sebe další nečistoty a poté působí problémy v čistírnách odpadních vod, kde ucpává potrubí. Čistírny jsou sice vybaveny lapači tuků, ale ty mají pouze omezenou kapacitu a při vysoké zátěží nestačí. Nezachycené tuky mají poté neblahý vliv na čistící procesy, snižují kvalitu vyčistěné vody a zvyšují náklady na čištění.

Použité tuky a oleje jsou ale přitom kvalitní vstupní surovinou pro výrobu metylesteru, který se přidává do pohonných hmot, dále je možné je využívat v chemickém a gumárenském průmyslu a v neposlední řadě je možné jejich energetické využití. Do budoucna by Ministerstvo životního prostředí přivítalo zvyšování možností pro občany k odevzdání tuků a olejů v obcích i jejich větší informovanost.

Za Obcejinak vidíme v třídění olejů a tuků další možnost pro obce, jak zvýšit míru separace recyklovatelných odpadů, která bude podle nového zákona o odpadech zásadní při výpočtu výše poplatku za ukládání nevyužitelného odpadu na skládky. Zároveň vytříděním použitých olejů a tuků bude obec chránit vlastní kanalizační síť a tím potencionálně šetřit peníze za její údržbu.

Zdroj: Odpady (odborný časopis) – 6/2020

Autor článku: Ing. Miloň Malina, analytik

Zdroj ilustrativního obrázku: Honza Ptáček, Český rozhlas