Optimalizace sběru a svozu vede k úsporám

27.7.2020 / Odpady

Náklady na sběr a svoz odpadu představují v obecním rozpočtu nemalý podíl. Je tedy žádoucí, aby byl sběr a svoz co možná nejefektivnější. Zvláště v dnešní době, kdy si budou muset obce utáhnout opasky.

Nejdůležitějším prvkem zlepšujícím kvalitu sběru a svozu je přehledný monitoring skutečného stavu. V tuzemsku je mnoho distributorů technologií. Obecně lze úkony vedoucí k optimalizaci rozdělit do dvou částí.

První část představuje technologie zaznamenávající úkon. Typicky výsypu dané nádoby. Pro tuto evidenci bývají nádoby opatřeny nejčastěji čárovými/QR kódy, nebo RFID čipy. Jak kódů, tak čipů je na trhu celá řada, stejně jako technologií která čipy zaznamenávají. Od nejméně sofistikované, kdy každou nádobu ručně načítá posádka svozového vozu, až po technologie plně automatické.

Druhou část pak představují váhy zaznamenávající hmotnost převzatého odpadu. Zde můžeme váhy dělit na dynamické, které zaznamenávají hmotnost každé vysýpané nádoby a na váhy statické, které váží hmotnost odpadu na korbě z většího celku např. celé obce.

Je třeba říct, že nelze obecně tvrdit, že jedna technologie je lepší než druhá. Každá má totiž své výhody a nevýhody a je tedy třeba vybrat takovou, která je nejlepší pro konkrétního klienta a odpovídá jeho systému sběru odpadů a potřebám do budoucna. V opačném případě, kdy nedojde k detailnímu posouzení a vybere se nevhodná technologie, může působit naopak proti cílenému záměru a v důsledku celý systém pouze zdraží bez získání tíženého efektu.

Pokud se ovšem zvolí správný postup a správná technika, výsledky se záhy dostaví. Obec totiž začne platit jen to, co skutečně vyprodukuje a navíc po určitém čase měření získá natolik podrobná data o své sběrné síti, že dokáže provést její optimalizaci, aby byl systém ještě efektivnější. 

Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik

Zdroj obrázku: incien.org