Polovina států nesplní Evropské cíle

28.6.2020 / Odpadové hospodářství

S akčními plány na nejrůznější téma se v poslední době roztrhl pytel. Výjimkou tak není ani oblast odpadového hospodářství. Jedním z nich je i akční plán s názvem Čistší a konkurenceschopnější Evropa. V něm se s odkazem na starší zdroje rovněž připíná závazek států do konce roku 2020 recyklovat alespoň 50 % komunálního odpadu*. Přerod na cirkulární ekonomiku by mělo vést ke vzniku asi 700 000 nových pracovních míst a mělo by zvednout HDP do roku 2030 asi o 0,5 %.

Jenže při srovnání cílů s nejnovějšími daty Eurostatu pravděpodobně těchto cílů nedosáhne zhruba polovina členských států.

Za Obcejinak nás tato informace jen utvrdila v extrémním nedostatku zpracovatelské kapacity výrobních zařízení. Navíce upozorňujeme, že je významný rozdíl mezi recyklací tedy opětovném využitím odpadů a vytříděním. To že je odpad vhozen do žluté nádoby nutně neznamená, že bude recyklován. Dle naší praxe ovšem většina obcí nedosáhne ani 50 % vytřídění (běžně se hodnoty pohybují mezi 30-40 %), natož aby došlo k 50 % recyklaci. A to je třeba říci, že Češi jsou dobrými třídiči. Plně tak chápeme, že v mnoha zemích nebude cíl splněn. Právě snaha o dosažení Evropských cílů je v drtivé většině obsahem našich strategií.

*Pozn: komunálním odpadem není jen směsný komunální odpad, ale všechny odpady skupiny 20 do kterých patří mimo jiné i například komunální biologicky rozložitelný odpad (obsah hnědých popelnic), papír, plast, sklo, nebo ze sběrných nádob, atd.

Zdroj: akční plán Čistší a konkurenceschopnější Evropa
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustrativního obrázku: Obnovitelně.cz