Přeštice: Jak v obci zavedli dynamické vážení odpadu a zastavili nárůst nákladů na odpadové hospodářství?

13.8.2022 / Poradenství pro města

Přeštice díky dynamickému vážení odpadu zastavily nárůst obecních nákladů na odpadové hospodářství. „Nyní přesně víme, kolik odpadů a jakého druhu naši občané produkují. Celý systém proto můžeme efektivně nastavit a optimalizovat tak, abychom dosáhli potřebné míry separace,” říká v rozhovoru pro projekt Obcejinak.cz starosta Přeštic, Karel Naxera.

Karel Naxera, starosta Přeštic

V roce 2019 začaly Přeštice spolupracovat s projektem Obcejinak.cz. Chtěly prověřit, jak přesně to v obci s odpady vypadá a jak je případně do budoucna možné ušetřit nebo systém vylepšit.

Co vás vedlo k potřebě intenzivně řešit situaci s odpady v Přešticích?

KN: Hlavním motivem byla starost o kontrolu jednoho z největších výdajů, které město pravidelně hradí. Chtěli jsme zkvalitnit službu pro občany a mít přehled o skutečných nákladech na svoz a likvidaci odpadů. Navíc jsme jako obec chtěli zrevidovat smlouvu se svozovkou z roku 2014. 

Se změnou jsme začali v roce 2019, kdy už bylo jasné, že stát bude v souladu s evropskými koncepcemi postupně tlačit na zvyšování poplatku za skládkování. Chtěli jsme se tedy připravit na situaci, kdy obci skutečně půjde takzvaně o kila, kdy budeme řešit potřebnou míru separace.  

Časová osa spolupráce

Zajímalo vás, jak by obec mohla na odpadech ušetřit?

KN: To samozřejmě také. Ale hlavní bylo vůbec vědět, za co přesně obec platí. Až když máte detailní informace, můžete se snažit systém optimalizovat a třeba i snižovat náklady. Na začátku naší spolupráce s projektem Obcejinak.cz tedy stála analýza odpadového hospodářství. V jejím závěru stálo doporučení věnovat pozornost zjišťování konkrétních dat o odpadu, který na území města vzniká. Jako nástroj jsme zvolili dynamické vážení jednotlivých nádob.

„Lidem je potřeba vysvětlovat, proč třídíme. O to jde obcím především.“

Zavést dynamické vážení v obci je vždy náročné. Pořízení RFID čipů je nákladné, nové smlouvy se svozovkou, spousta papírování okolo… Jak vnímali tyto změny občané? Měli jste jednoduchý start?

KN: Hned od začátku jsme celou záležitost veřejně prezentovali. Vydávali jsme články v místních novinách, oslovení občanů bylo poměrně účinné. Lidé s námi velmi dobře spolupracovali, nebyl problém se schvalováním očipování jednotlivých popelnic. Hlavní předpoklad pro zavedení nové služby vážení jsme tedy vyřešili relativně velmi rychle.

Pochopili občané, proč chcete odpad vážit?

KN: Nezaregistrovali jsme žádný odpor z jejich strany. V projektu Obcejinak.cz nám navíc v komunikaci s občany hodně pomáhali. Bylo potřeba lidem vysvětlit, proč třídíme. Protože o to šlo především – co nejvíce vytřídit a tím zmenšit množství směsného komunálního odpadu. Když budeme mít málo SKO, splníme míru separace, kterou po nás žádá stát. Město tak má možnost na poplatcích ušetřit. 

Co konkrétně jste ve městě v souvislosti s odpady změnili?

KN: V Přešticích nešlo jen o samotné vážení. Současně jsme například dovybavili nebo vybudovali nová sběrná místa, uspěli jsme s žádostí o dotaci na nákup nádob na bioodpad a podobně.

Ilustrační foto

„Přesně víme, za co v obci platíme,“ říká starosta Přeštic.

V čem Přešticím pomohlo dynamické vážení?

KN: Data, která díky vážení odpadu už druhým rokem získáváme, jsou pro Přeštice nesmírně cenná. Například víme, která sběrná místa v obci jsou využívána plně, kde by bylo potřeba přidat nádoby a kde naopak můžeme snížit četnost svozu. Jsme schopni jít do velkého detailu a zjistit i časy, kdy jsou které popelnice v obci přeplněné. Můžeme občany instruovat, jak s odpady lépe nakládat, že mají například víc sešlapávat papír a podobně.  Tím můžeme ve finále službu zkvalitnit a zajistit například i to, že z popelnic nevypadává nelibě páchnoucí odpad, který by občany obtěžoval.

Bez dat z vážení byste se tedy v současné době už neobešli?

KN: Neumím si to nyní už představit. Je to pro nás důležitý kontrolní nástroj. Dříve byly ze strany svozové firmy městu účtovány náklady, které vznikaly rozpadem celkových vah všech vozů z okolí. Takový rozpad se dělá na základě určitého klíče, ale nemusí vždy nutně odpovídat realitě. My ale díky dynamickému vážení přesně víme, kolik obec vyprodukuje, za to také zaplatíme. A můžeme se na to online prakticky okamžitě podívat. 

Ale se změnami v OH pokračujeme dál. Naším cílem je systém pořád zlepšovat. Plánujeme v blízkém budoucnu zmenšit četnost svozu směsného komunálního odpadu, a naopak zvýšit četnost svozu biologicky rozložitelného odpadu.

Jaký druh poplatku jste v Přešticích zvolili?

KN: Zatím máme místní poplatek na systém. Ten je stanoven v tuto chvíli na šest set korun na osobu ročně. Nyní se chceme zabývat tím, jak poplatek upravit, aby byl pro občany více motivační. 

Jak personálně složité je uřídit změny v odpadovém hospodářství obce?

KN: Zejména pro menší obce to může být prakticky nereálné. Pokud se tam problematice věnuje jen jedna osoba, která má navíc širokou agendu, řeší i elektřinu, hřbitov, sekání trávy a tak dále, logicky to nemůže stíhat. Navíc je tato problematika odborná, vyžaduje znalost právních poměrů, sledování změn a požadavků ze strany státu, je toho opravdu hodně. I proto jsme využili služeb projektu Obcejinak.cz, protože tím nám všechny tyto starosti odpadly. 

Obce samy jsou schopné dělat detailní analýzy jen do určité míry. Nemají dostatek informací a ani času, chybí jim také srovnání s jinými obcemi. Co je dobré v Přešticích, nemusí vyhovovat jiné obci a naopak. Vždy je proto potřeba nejdřív udělat analýzu odpadového hospodářství v konkrétní obci a až pak hledat cesty, jak systém optimalizovat a službu občanům zkvalitnit.  

V budoucnu asi není cesta, jak se vyhnout tomu, že budou lidé platit za odpady více. Pokud za ně poplatky částečně převezme obec, pak jí finance samozřejmě budou někde chybět. Na opravu chodníků, na školku, kdekoli. Proto je podle mě potřeba hledat cesty, jak do budoucna ušetřit, občany co nejméně zatěžovat, ale zároveň je motivovat k tomu, aby svým důsledným tříděním obcím co nejvíce pomáhali. 

Za Obcejinak.cz děkujeme panu Naxerovi za spolupráci a za poskytnutí rozhovoru.

Funguje ve vašem městě odpadové hospodářství tak, jak má? Rádi se na něj společně s vámi podíváme. Pro sjednání schůzky nám napište nebo zavolejte:

Ing. Marcela Špelinová
Obchodní ředitelka
+420 602 629 506
marcelaspelinova@obcejinak.cz