Průměrný Čech vytřídí více jak 51 kg odpadů

27.7.2020 / Odpady

Dle společnosti EKO-KOM vytřídil průměrný Čech 51,3 kg tříděného odpadu. Došlo tak k meziročnímu nárůstu o přibližně 2 kg.

Dle EKO-KOMu třídí pravidelně 73 % obyvatel. Nejvíce se na hmotnosti separovaného odpadu podílel papír s cca 22kg, následován plasty s produkcí více jak 15 kg na osobu a rok. Na třetím místě je sklo s produkcí 14kg na osobu a rok. Stále oblíbenější komoditou, jejíž růst je největší za poslední roky jsou kovy s roční produkcí také téměř 14kg/ osobu a rok. Čtveřici doplňuje nápojový karton s produkcí přibližně 0,5 kg.

Celkem loni proteklo sběrným systémem 693 tis. tun odpadů. Došlo tak k nárůstu o 4 % oproti roku 2018. Tento systém obsahoval více než 473 tis. nádob a to jak na veřejných sběrných hnízdech s donáškovým systémem sběrů, tak nádoby svážené v režimu door to door tedy odvozovém systému. Nárůst tak koresponduje s transformací mířící na co možná nejvyšší možné vytřídění využitelných materiálů. Nejvíce se materiálově využil papír, poté sklo a na třetím místě plasty.

Za Obcejinak.cz se zejména dosažení míry recyklace liší od naší zkušenosti, kdy například ze žlutých nádob je 30-70% obsahu nevyužitelný výmět. Při opravdu velkém zjednodušení se dá reálně opětovně využít okolo 40 % obsahu žluté popelnice. Těchto 40 % pak můžeme vidět jako vytříděné balíky na deponiích.  To ale stále neznamená, že zpracovatel využije 100% obsahu vytříděného balíku. Například u PET lahví se při výrobě vloček ještě oddělují využitelné PE víčko a nevyužitelná etiketa. Uváděná hodnota téměř 70 % využitého plastu tak nekoresponduje s našimi daty. Samozřejmě jsme rádi za každý výrobní podnik využívající druhotné suroviny. Bez těchto zařízení je totiž slepé zaměření na vytřídění „surovin“ destruktivní.

Zdroj: odpad-online.cz

Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj obrázku: EKO-KOM