Sběr plastů a kovů společně

30.7.2020 / Odpady

S blížící se novou legislativou bude mimo jiné kladen důraz na navýšení míry separace kovového komunálního odpadu. Návrh novely zákona tak počítá s cílem recyklace železných obalů od roku 2021 ve výši 55 %, pro hliníkové obaly 35 % od roku 2025. Cíl EU pro hliník v rámci Směrnice EU je dokonce 50 %. Dle společnosti EKO-KOM se pohybovala v roce 2018 míra recyklace kovových obalů mezi 25 až 35 %. Z toho je patrné, že je tedy třeba se zaměřit také na kovový odpad.

V rámci sběru separovaných složek komunálních odpadů rozeznáváme celkem 3 možnosti sběru.
1. První nejméně častou možností, která je ovšem nepodporována českou legislativou je sběr všech tuhých komunálních odpadů dohromady a až následné třídění využitelných složek na třídící lince.

2. Druhou u nás v ČR nejčastější možností je sběr každé komodity zvlášť. V tomto případě se odpad také dále dotřiďuje, avšak kvalitu je významně lepší, nežli z 1. varianty sběru.

3. Poslední možností je kombinace více materiálů do jednoho sběru. S tímto řešením se mžeme velice často setkat s přidružením nápojového kartonu k plastům či papíru. Jsou ovšem i takové obce, které společně do žlutých kontejnerů sbírají plasty i kovové obaly o jejichž významu jsem psali na začátku článku.

Pro takovýto sběr musí být rovněž uzpůsobena koncová zařízení tak, aby kapacitně i technologicky byly schopny kovy odklonit do směsi plast/kov. Jestliže to zařízení umožňuje, je zde velký potenciál k úspoře v redukci svozů, resp. sloučení dvou svozů do jednoho.

Jedním z příkladů dobré praxe, kterou můžeme uvést je TS Malá Haná, kde je svoz takto sloučen.

Za Obcejinak.cz klademe důraz na ekonomiku a efektivitu. Za přesně daných výchozích podmínek tak může být tato sloučená varianta velice efektivní. Jako další příklad sdruženého dvou komoditního sběru mžeme uvést obce na ostravsku, které dokonce sbírají jednotně plasty i papíry. Na sloučený sběr separátů se hodlá zaměřit také Vídeň, jak jsme již psali v článku zveřejněném na našem FB dne 25. března.

Zdroj: Autorský článek: Ing. Marcel Havrda, analytik

Zdroj obrázku: flowee.cz