Technologie úpravy komunálního odpadu

28.6.2020 / Odpady

V dubnovém čísle odborného časopisu Odpadové fórum vyšel článek Technické fakulty SPU v Nitře. Obsahem článku bylo jednak upozornění na významnost komunálních odpadů, ale rovněž seznámení s procesem úpravy komunálního odpadu pro možnost dalšího využití.

Jednou z prezentovaných technologií je například optické laserové vytřídění plastů a skla, kdy se na plně mechanické dotřiďovací lince za pomoci screeningu viditelného spektra vlnění třídí jednotlivé frakce např. podle barvy. Přesnost takovéto technologie je vyšší než 95 %. Automatická linka běžných rozměrů dokáže spravovat cca 500 kg plastového odpadu za hodinu.

Dále zde článek uvádí možnost získání kovů z SKO za pomocí magnetických separátorů. Tyto jednotky se u nás již běžně nachází např. na ZEVO, kde dochází k získávání kovové frakce ze vzniklých popelů. U papírů se poté hovoří o klasické ruční dotřidovací lince a následném lisování pro zefektivnění dopravy, tedy opět o u nás běžně užívaných postupech.

Závěrem ovšem článek hovoří o zpracování SKO v několika krocích a to síty na podsítnou a nadsítnou frakci, následně opticky jako u dotřiďování plastů na konkrétní materiály a nakonec lisování do pelet tuhého alternativního paliva (TAP).

Za Obcejinak chceme upozornit, že optické dotřiďování je velice efektivní technologie, avšak pro mnohé zpracovatele odpadů natolik nákladná, že zde nelze hovořit o přijatelné návratnosti investice.

Několikrát jsme se také setkali u nás v ČR s myšlenkou materiálového využití vytříděných surovin z SKO. Tato cesta nám přijde v praxi naprosto nereálná, jelikož zpracovatelé nemají zájem ani o odpady primárně vytříděné producenty a následně dotříděné na dotřiďovací lince, natož o suroviny výrazně nižší kvality získané z SKO.

Upravit ovšem energeticky využitelnou část SKO do pelet s podobnými vlastnostmi se nám jeví, jako zajímává cesta. Již nyní lehkou frakci tvořenou převážně plasty odebírají některé závody spotřebovávající obrovské množství tepla, typicky vápenky, které jsou díky technologii spalovaní schopny zajistit relativně dostatečnou kvalitu výchozích spalin. Bohužel kapacita takovýchto zařízení na našem území by nebyla ani zdaleka schopna plně využít valící se produkci TAP.

Zdroj: Odpadové fórum 4/20
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj Ilustračního obrázku: zpravy.aktualne.cz