Trosky Pompejí dokazují, že Římané recyklovali

27.7.2020 / Recyklace

O vysoké úrovni vyspělosti Římanů nemůže být pochyb. I tak historici stále objevují nové a nové poznatky o této civilizaci. A samozřejmě tam, kde je civilizace vzniká i odpad.

Nejnovější nález spojeným s odpadovým hospodářstvím byl objeven v Pompejích, kdy před hradbami byly nalezeny hromady roztříděného odpadu připraveného k dalšímu využití. Tyto hromady byly vysoké několik metrů a tvořila je zejména keramika, nebo sádrové omítky využitelné jako stavební materiál. V rámci budov byl tento materiál nalezen zejména jako součást podlah. Dle vedoucí archeoložky Allison Emmersonové jsou dokonce důkazy, že se s tímto odpadem resp. Druhotnou surovinou obchodovalo.

I v současné době se stavební odpady podílejí na celkové produkci ze všech druhů odpadů nejvíce.  Stejně jako dávní Římanů i my jsme schopni většinu těchto odpadů dále opětovně využít ve stavebnictví, ať už k terénním úpravám, či v rámci samotné stavby. Jedním z ikonických příkladů je výrobek s českým patentem Rebetong společnosti Skanska. A stejně jako v 1. Stoletím našeho letopočtu i dnes je snaha s druhotnými surovinami obchodovat. Obchodem se sekundárními surovinami se poté můžeme u nás setkat například na online tržišti

Zdroj: odpady-online.cz

Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj obrázku: denik.cz