V Česku se vyrobilo 400 tisíc tun pelet

20.6.2020 / Odpadové hospodářství

Čeští peletáři loni dosáhli rekordního výsledku, kdy vyrobili 400 tisíc tun pelet z pilin a odpadní dřevní hmoty. Dosáhli také nejvyššího ročního obratu ve výši více jak 2 miliardy Kč. Navýšení produkce je pochopitelné, jelikož se jedná o velice lukrativní metodu jak zatraktivnit odpadní piliny z výroby. Produkci pelet podpořili rovněž kůrovcové kalamity, s nimiž se posledních několik let naše území potýká.

Domácí spotřeba ovšem loni představovala pouze 110 tisíc tun za rok spálených ve více jak 35000 kotlích. Jelikož lze ovšem až z 85 % hradit změnu uhelného kotle na peletový z kotlíkové dotace, poptávka po peletách roste (loni vzrostla meziročně o asi 10 %). Nevýhodou peletového kotle je ovšem značná náročnost na prostor a to jak pro kotel s podavačem tak na zásobník pelet.

Zbylé prodané pelety u nás jsou určeny na export a to zejména do Rakouska odkud také získáváme značné množství dřeva na zpracování, dále do Německa, či Itálie.  Aktuálně je do peletového byznysu u nás zapojeno 34 výrobních podniků.

Za Obcejinak rozhodně podporujeme jakoukoliv formu využití odpadních materiálů. Topení peletami je možné navíc instalovat jako poloautomatické až plně automatické, což ještě zvedá lukrativnost tohoto zdroje vytápění. Musíme také upozornit, že pelety nejsou jediným palivem z odpadních pilin. Velice známe a oblíbené jsou i jejich větší příbuzní a to brikety. Těmi je totiž možné  topit v běžných kamnech a krbech.

Brikety však mohou pomáhat i na poli sociálním. Jako best practice je možné uvést sociální zařízení v jižních Čechách, kde jsou hospitalizování klienti s mentálním i fyzickým postižením. V rámci areálu je mimo jiné i truhlářská dílna kde hospitalizovaní vyrábí geodetické kolíky (největší výroba v Evropě) a ze vzniklých pilin v lisech lisují brikety. Manuální práce v dílnách tak nejenže napomáhá v sociální činnosti, je také příjmem pro ústav.

Zdroj: Odborný časopis Komunální Technika 3/20
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj ilustračního obrázku: hospodářské noviny / ihned.cz