balloon

ODPADY

ANALÝZA A NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ OH

Proč provádět analýzu a návrhová opatření?

Co v analýze a návrhových opatření řešíme? Co je cílem?

Strategie OH, Odpadové hospodářství, smysluplnost, logika, ušetření, organizace