balloon

ODPADY

AUDIT

Provozujete technické služby nebo jste jejich zřizovatelem?
Můžeme pro Vás zpracovat audit, zaměřený na Vámi definované oblasti.
Rozsah činnosti upřesníme dle Vašich požadavků.

Příklady oblastí Vašeho zájmu:

Strategie OH, Odpadové hospodářství, smysluplnost, logika, ušetření, organizace