Česká Kubice – Analýza a strategické návrhy v odpadovém hospodářství