Horní Stropnice – novelizace obecně závazné vyhlášky