Hronov – Příprava dokumentace veřejné zakázky a její administrace

Administrace veřejné zakázky se záměrem zajistit městu novou smlouvu s dodavatelem služeb v oblasti OH. Nová smlouva, kromě splnění ZZVZ, přináší městu inovace v oblasti sběru a likvidace odpadů. Město zavedlo od 1.1. 2021 dynamické vážení SKO + sladilo systém nádobového vážení odpadu a pytlového sběru z hůře dostupných míst. Zároveň se připravilo na nové možnosti výběru poplatku a jeho výpočtu.