Město Blatná – Analýza a návrhová opatření OH

Analýza odpadového hospodářství  pro  město Blatná, kterou zpracovala společnost ARCH consulting s.r.o., je velmi odborně a precizně zpracována, a to včetně  navrhovaných opatření.  Prezentace dokumentu a konzultace nad jednotlivými opatřeními byla velmi přínosná.