Město Osek – Důvodová studie dalšího směřování odpadového hospodářství

Cíle této studie: Seznámit Radu města jednoduchou a srozumitelnou formou s možností změny a restrukturalizace SKO, a to jak po stránce vnitřní strategie SMO, tak po stránce rozšíření SMO o další možné partnery včetně dopadů tohoto rozšíření.