Město Přeštice – Analytický podklad pro žádost o Dotaci.

Město Přeštice – Analytický podklad pro žádost o Dotaci.
Na základě koncepce odpadového hospodářství, kterou jsme pro město Přeštice zpracovávali, žádalo město o dotaci na Projekt „Intenzifikace sběru BRKO. Naše společnost zpracovávala odbornou analytickou část, jako podklad pro žádost o dotaci.