Město Vyšší Brod

Pro město jsme zpracovávali analýzu a koncepci v odpadovém hospodářství. Cílem koncepce bylo navrhnout kroky a opatření k dosažení kvalitativního a kvantitativního zlepšení třídění odpadů obyvatel města a zapojení podnikatelů do systému OH města.