Obec Obecnice – analýza, návrh strategie pro práci s obyvateli, dotazníkové šetření s informační kampaní a legislativní zpracování sběrného dvora