Svazek obcí Sever – analýza a návrhová opatření, Studie proveditelnosti a právní řešení